Lebensmittel

(1,95€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €4.90*

(0,45€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €0.50*

(0,50€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.00*

(3,80€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.25*

(1,40€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.20*

(6,90€/100g inkl. 19% MwSt.)

Ab €1.70*

(4,90€/100g inkl. 19% MwSt.)

Ab €1.75*

(5,50€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €5.00*

(0,90€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.75*

(0,89€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.15*

(0,59€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.35*

(0,35€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €0.50*