Lebensmittel

(0,29€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.00*

(0,49€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €0.80*

(3,80€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €2.55*

(0,39€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.30*

(3,50€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €3.30*

(0,55€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.20*

(0,89€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.15*

(4,90€/100g inkl. 19% MwSt.)

Ab €4.20*

(0,90€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €2.00*

(6,90€/100g inkl. 19% MwSt.)

Ab €1.70*

(0,49€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €1.10*

(2,50€/100g inkl. 7% MwSt.)

Ab €2.60*